Bởi {0}
logo
Shanghai Twinjet Technology Development Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Sinh thái mực dung môi, mực uv, mực dtf, mực thăng hoa, máy in kỹ thuật số
Thứ tự xếp hạng2 giao hàng đúng hạn trong Thảm nhà bếpTotal floorspace (17,068㎡)Years in industry(11)Patents awarded (7)Total staff (120)

bởi {0}